☎ 75 64 222 50
✉ intercom@ic-net.pl

Ustawa o Kasach fiskalnych Online- nowe przepisy

 

Psiedzenie Komisji Finansów Publicznych, która rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego z 29 stycznia 2019. Ogólnie projekt został przyjęty z poprawkami podkomisji, jednak data wejścia w życie projektu, zgodnie z oczekiwaniami, została zmieniona na realny 1 maja 2019. Drugie czytanie w Sejmie odbędzie się 13 marca 2019.

 Jeżeli nie nastąpią istotne zmiany projektu podczas drugiego czytania, będzie obowiązywać terminarz wymian z projektu z 29 stycznia:

 "Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: 

 1) do dnia 31 grudnia 2019 r. do: 

 a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, 

 b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; 

 

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. - do: 

 a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 

 b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; 

 

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług: 

 a) fryzjerskich, 

 b) kosmetycznych i kosmetologicznych, 

 c) budowlanych, 

 d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 

 e) prawniczych, 

 f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu."

 Należy podkreślić, że pozostali podatnicy (np. sklepy detaliczne) prowadzący sprzedaż innych towarów i usług niż wymienione nie mają wyznaczonego terminu rozpoczęcia ewidencji obrotów za pośrednictwem kas on-line.

Jeżeli podane terminy nie ulegną kolejnej zmianie to będzie to oznaczało, że w czerwcu pojawią sie na rynku pierwsze kasy on-line. Nowi podatnicy będą mogli odliczyć 700 zł tylko przy zakupie kas on-line.

 

Wymiana pamięci fiskalnych w kasach z papierową kopia paragonów będzie możliwa tylko przed 1 maja 2019.